ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ

за CCD/CMOS матрици и оптика

КОМПЛЕКТИ
за безопасно и качествено почистване на матриците
на цифрови фото-камери и на техните обективи.

Всеки комплект съдържа:

1. Аерозолна бутилка с газ под високо налягане
2. Вакуум-приставка
3. Накрайници за вакуум-приставката (3бр.)
4. Шпатули за контактно почистване (3бр.)

Видео демонстрация

Видео демонстрация


Комплектите са 2 вида - за пълна матрица (24х36мм.) и за малка матрица (с кроп-фактор 1.3 и по-голям). Разликата е единствено в размера на шпатулите за контактно почистване - 24мм. и 15мм.


Важно - Ако не сте сигурни с каква матрица има вашата камера, проверете в този списък (PDF 78 kb).

Всички елементи на почистващите комплекти се продават и поотделно, тъй че при нужда от нов аерозол или допълнителни шпатули не е нужно да закупувате нов комплект.

 

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Осигурете си чиста, добре осветена работна площ. Желателно е помещението да не е запрашено, и движението на въздуха в него да бъде сведено до минимум (изключете печки-духалки и климатици, затворете прозорци и врати, които биха могли да причинят течение).

2. Отстранете замърсяването по корпуса на камерата. Може да ползвате кърпичка, напоена с малко вода, или при упорити петна - вода смесена с няколко капки течен сапун или друг подобен детергент. Не използвайте агресивни разтворители като ацетон, бензин, етер и т.н.

3. Монтирайте вакуум-приставката към аерозолната бутилка, както е показано на схемата в дясно. Така при всяко натискане на вeнтила преминаващият през приставката газ създава зона на ниско налягане в долния край на пластмасовата тръбичка. Навлизащият през тръбичката въздух увлича със себе си намиращите се наоколо свободни частици прах, и те биват засмукани нагоре към цилиндричното тяло на приставката, където се задържат от гъст филтър.

4. С кратки натискания на вeнтила почистете от прах пространството край огледалото на камерата. Ако прахът от това място не бъде отстранен, по време на работа той се привлича от наелектризираната матрица, и полепва по нея. По същия начин почистете и задната страна на обективите - ако там е полепнал прах, при монтирането на обектива този прах попада във вътрешността на камерата. Освен с вакуум-приставката, може да отстраните полепналия прах и с влажна кърпичка, или с електростатична четка. НЕ ДУХАЙТЕ ПРАХА С УСТА ИЛИ ГУМЕНА КРУША - при издухването му част от него попада ВЪТРЕ в обектива, и полепва по оптичните елементи.

 

 

5. Разпечатайте един от накрайниците, и го свържете към тръбичката на вакуум-приставката.

6. Включете камерата в режим "почистване на матрицата", и я сложете в хоризонталлно положение (ако камерата е във вертикално положение, това намалява вероятността за попадане на нови частици прах вътре в нея, но прави процеса на почистването по-труден).
Поставете уширената част на накрайника на около 1мм. над участък от матрицата, в/у който има прашинки, и с кратко натискане на винтила ги отстранете. Повторете операцията над всички засегнати участъци. Засмукващият накрайник е обработен по такъв начин, че не оставя следи по матрицата ако случайно я докоснете с върха му. НЕ ПРИДВИЖВАЙТЕ НАКРАЙНИКА ХОРИЗОНТАЛНО ПО ПОВЪРХНОСТТА НА МАТРИЦАТА. По този начин рискувате да я надраскате, ако м/у нея и накрайника попаднат твърди частици.

След приключване на безконтактното почистване направете контролен кадър. Ако все още някъде се забелязват прашинки, повторете процедурата над тези участъци.

Накрайниците са предназначени за многократна употреба. След приключване на почистването върнете накрайника в полиетиленовото пликче, и го запечатайте с тиксо. Накрайниците може да се ползват за почистване на матрицата, докато не се замърси засмукващият им край. Ако по уширената част на накрайника полепнат прашинки, или попадне мазнина от кожата при неволно докосване, той трябва да бъде заменен с нов.

Не изхвърляйте замърсените накрайници. С тях може да почистванте труднодостъпни места по камерата и обективите. Желателно е само да ги маркирате по подходящ начин, така че да не ги бъркате с чистите.

7. В голяма част от случаите безконтактното почистване премахва всички частици, попаднали по матрицата. Ако вакуум-помпата не може да отстрани някои от прашинките в/у матрицата, това означава, че те са залепнали за нея. Подобни замърсявания могат да се отстранят само при контактно почистване. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПОЧИСТИТЕ МАТРИЦАТА С ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА - клечки за уши, носни кърпички, микрофибърен плат и др. подобни. Рискувате да замърсите повече матрицата, или да я надраскате.

8. Разпечатайте мократа шпатула от комплекта за контактно почистване (пликчето е означено с надпис "WET"). Поставете камерата вертикално на нивото на очите си, включете отново в режим на почистване, и ЛЕКО прекарайте няколко пъти широкия край на шпатулата по повърхността на матрицата, така че да я навлажните добре. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НАТИСКАЙТЕ СИЛНО.

След като приключите с тази операция, върнете мократа шпатулата в пликчето. Ивадете сухата шпатула (от пликчето, означено с надпис "DRY") и попийте течността, останала по повърхността на матрицата.

В случай, че по матрицата останат петна от почистващата течност - избършете ги внимателно със сухата шпатула, като движението на шпатулата трябва да е винаги от края към центъра на матрицата. Работете внимателно, без бързане, и не допускайте крайщата на шпатулата да докосват стените на отделението, в което се намира сензорът - това може да доведе до нараняване на тъканта, от която е изработена предната част на шпатулата, и отделяне на власинки, които допълнително ще замърсят вътрешността на камерата Прекарвайте шпатулата от четирите края на матрицата към средата, а накрая изтрийне добре и средната част.

По време на почистването е желателно да осветявате обработваната област с мощен източник на светлина (най-добре светодиоден фенер с яркост > 300lm.), за да виждате къде точно се намират зацапванията, които трябва да се отстранят.

След приключване на почистването направете контролен кадър. Ако някои от зацапванията са останали - трябва да доизбършете матрицата със сухата шпатула или да повторите цялата операция с двете шпатули.

9. С това почистването на матрицата е завършено. Направете още веднъж контролен кадър. Ако по време на подсушаването в/у матрицата е попаднала нова прашинка, отстранете я с вакуум приставката.

 

ЗАПОМНЕТЕ: Използвайте шпатулите само в случай, че след почистване с вакуум-приставката, все още има останали замърсявания по повърхността на матрицата. Никога не започвайте почистване с шпатулите, без преди това да сте отстранили всички свободни прашинки по безконтактен начин. За да намалите вероятността за попадане на прах в/у матрицата - почиствайте редовно задната част на обективите и предпазните капачки на тялото и обективите от прах.